PROJEKTER

LYSTØNDESKURET

Lystøndeskuret blev projekteret af Søværnets Bygningsvæsen i august 1919 og opført i 1920 til Fyrvæsenet på Holmen i København. Lystøndeskuret Byg-ning 65 på Holmen i København, havde været anvendt gennem 80 år af Marinestationen Holmen, og í 1999 anmodede de Forsvarets Bygningstjeneste om at tilvejebringe et grundlag for nedtagning af den bevaringsværdige bygning ”Lystøndeskuret”. Lystøndeskuret var på det tidspunkt ikke i brug længere og bygningerne trængte til vedligehold. Der var råd i træværket flere steder og hul i taget, og en af portene var blæst ned.

Den 1. marts 2000 meddelte Skov og Naturstyrelsens Bygningsfrednings- og Bevaringskontor tilladelse til, at bygningen kunne nedtages med henblik på genopstilling i Ebeltoft. Det blev samtidig meddelt, at Skov- og Naturstyrelsen ikke ville rejse sag om bygningsfredning. I 2001 blev Lystøndeskuret over-draget til den daværende Ebeltoft Kommune med henblik på genopførelse i Ebeltoft til et havnerelateret formål. 

November 2016

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, PUK-Udvalget, har på sit møde den 2. november 2016 taget stilling til Lystøndeskurets fremtid. Udvalget ønsker ud fra en samlet vurdering at benytte sig af muligheden for at Lystøndeskuret kan anlægges i den korrekte historiske kontekst på Holmen.

Se Link til Referat fra mødet og Download Pos. 553.