PROJEKTER

EBELTOFT I UDVIKLING

Byrådet har besluttet konkret at operationalisere Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Et første strategisk træk peger på bedre sammen-hæng mellem kyst og midtby og mellem funktioner langs kysten. 

Udover fysiske projekter, der fastholder og styrker de bærende værdier i bevaringsværdige kulturmiljøer, lægger Realdania vægt på projekter, der om-fatter centrale byrum med mulighed for at skabe nye aktiviteter og indhold eller projekter, som skaber nye funktioner i bymidten. Der kan være tale om en kombination af ovenstående.

UDVIKLINGSPLAN EBELTOFT BY & HAVN | BYBÅND