LANDSKAB

KULTURLANDSKABET

I de østlige områder af Mols Bjerge omkring Strandkær, Toggerbo og Bogens er der kun få og små spor efter bosætning i forhistorisk tid. De spor der er, er tilgengæld overordentlig synlige. Det er de store bronze-alderhøje som Trehøje mod syd og Stabelhøje mod vest.

Bronzealderens jordbrugere holdt sig til de lette jorder, fordi datidens plov arden ikke var egnet til at bearbejde de tunge lerjorder. Det er formodentlig derfor, at man finder så mange og markante gravhøje i Mols Bjerge området.

Bronzealderen gravhøje er opbygget af græstørv, og til de største af højene medgik der over en halv million græs- tørv, som blev skrællet af dyrkbar jord. Ud over at det har været et kæmpe arbejde at bygge højene, har det altså også været en ganske betydelig dyrkniongsressource, der på den måde blev bundet i de imponerende gravhøje.

Kun de meget synlige bronzealderhøje Trehøje skiller sig i den forbindelse ud. Jordens ringe beskaffenhed har også i forhistorisk tid været en be-grænsende faktor for bosætning hér.

I de østlige områder af Mols Bjerge omkring Strandkær, Toggerbo og Bogens er der kun få og små spor efter bosætning i forhistorisk tid. De spor der er, er til gengæld overordentlig synlige. Det er de store bronzealderhøje som Trehøje mod syd og Stabelhøje mod vest.

Bronzealderens jordbrugere holdt sig til de lette jorder, fordi datidens plov ikke var egnet til at bearbejde de tunge lerjorder. Det er formodentlig derfor, at man finder så mange og markante gravhøje i Mols Bjerge området.

Bronzealderens gravhøje er opbygget af græstørv, og til de største af højene medgik der over en halv million græs- tørv, som blev skrællet af dyrkbar jord. Ud over at det har været et kæmpe arbejde at bygge højene, har det altså også været en ganske betydelig dyrkningsressource, der på den måde blev bundet i de imponerende gravhøje.

Kun de meget synlige bronzealderhøje Trehøje skiller sig i den forbindelse ud. Jordens ringe beskaffenhed har også i forhistorisk tid været en begrænsende faktor for bosætning hér.