KULTURMINDER

BIRKESIG KALKOVNE

Ved landsbyen, Birkesig, på det østlige Djursland 15 km syd for Grenå ligger 3 historiske kalkbrændeovne, der blev restaureret i 2002. De har været i brug indtil 1935, og vidner om et gammelt kalkbrændehåndværk på egnen, der strækker sig mindst 150 år tilbage i tiden, og som vurderes at have haft stor erhvervsmæssig betydning i området. Udgangspunktet er en lokal råstofforekomst af kalkrullesten.

Brændt kalk er et råstof, der traditionelt anvendes til fremstilling af læsket kalk, som er bindemidlet i mørtel, der bruges til at binde mursten sammen i murværk. Desuden bruges læsket kalk til hvidtning af bygninger sådan som det ses i de mange hvidkalkede landsbykirker og traditionelle landbrugsbygninger og gamle huse. Brændt kalk anvendes også som en bestanddel af cement.

Kalkrullesten i moræneaflejringer på Østdjursland skabte således grundlaget for 200 års kalkbrændingsindustri.

Ovnene ved Birkesig er såkaldte kubeovne. De er opført i årene 1928-29. Kubeovne er som regel bygget ind i en skrænt, så man kan køre op og fylde dem med kalksten og kul gennem en åbning øverst i ovnrummet. Den ene af Birkesig-ovnene er funktionsdygtig, og det er planen, at den lejlighedsvis kan bruges til at genoplive det gamle kalkbræn-dingshåndværk. Ved Ballen på Samsø findes en tilsvarende, men noget ældre kalkovn.