SYDDJURS KOMMUNE

ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRIS 2018

FRITIDSHUS BLAKSHAVEN 26 EBELTOFT

Fritidshuset er beliggende på en meget smuk grund syd for Ebel­toft i et sommer­hus­område ved Ahl. Grunden er sydvestvendt og når helt ned til stranden. Huset er placeret tilbagetrukket på grunden, så der opstår et flot landskabeligt kig fra huset over havet mod Helgenæs. Huset er opført med cedertræslister som facade­materiale og tagpap på taget. Rummene inde i huset er holdt i enkle og lyse farver og lader de forskellige vindues-placeringer indramme naturen uden­for. Rundt om huset er anlagt klinkebelægning, der spiller fint sammen med husets træbeklædning.
 

Fritidshuset er opført som en enkel træbygning med delvist udnyttet tagetage, hvor samspillet med den omgivende naturgrund har været i fokus. Omkring huset er beplant­ningen holdt som træer, buske og krat med et bearbejdet kig fra husets rum med store glaspartier mod havet. Herfra har man en fin fornemmelse for naturen på naturens egne præmisser, der står i kontrast til den bearbejdede natur i form af græs med enkelte velvalgte skulpturer. Således indrammes horisonten på smukkeste vis og udgør en stor kvalitet i samspillet mellem interiør og eksteriør. Enkelheden i interiøret er videreført i eksteriøret og omvendt. 

Husets krop er ligeledes i samklang med naturen og præget af den enkelthed, der opnås med en stilren cedertræsbeklædning. I tagetagen er der etableret en altan mod havet. Altanen danner et uderum, skåret ind i bygningskroppen som en integreret del af husets afklarede formsprog. I tagfladen er der et enkelt ovenlys, som giver lys til trappen, der forbinder det indskudte dæk over køkken, entre og baderum. Fritidshuset er et eksempel på et sjældent set vellykket samspil mellem natur og arkitektur. Byggeriet blev afsluttet 2017.

SOMMERHUS FULGSØVEJ 2 FEMMØLLER

Sommerhuset fra 1937 fremstår som et fint eksempel på, hvorledes man nænsomt kan renovere et ældre sommerhus og samtidig nyopføre og fint indpasse en ny anneksbygning i til­knyt­ning hertil. Ejendommen har gennemgået en omfattende renovering samtidig med, at der blev opført en ny tilbygning.
 

Annekset er opført som en selvstændig bygning i tæt forbindelse med hovedhuset. Sommerhuset fremstår i det for Feriebyens huse så karakteristiske bindingsværk med rød murtavl og sort bin­dingsværk. Annekset er opført som en mørk tilbygning i sort­malet træ, og underordner sig hovedhuset både i størrelse og materialevalg. Begge huse har nye stråtage. 

Hovedhuset har gennemgået en omfattende restaurering med stor pietetsfølelse. Alt er udført og ført tilbage til, hvordan huset oprindelig blev tænkt og bygget i 1937. Således er eksempelvis skorstenspiben blevet nedtaget og genopført, som den oprindelig så ud. 

Anneksbygningen er udført i et formsprog og skala og materiale­valg, som indordner sig det oprindelige hovedhus. Man kan nemt foranlediges til at tro, at det har været opført i 1937 og også er blevet renoveret til nutidig høj standard. Hovedhuset og anneks­bygningen udgør således et fornemt eksempel på, hvor­dan ejere af gamle Egil Fischer huse kan restaurere, ved­lige­holde og eventuelt tilføje nye bygninger til deres huse. Byggeriet blev afsluttet i 2017.