ARKITEKTURENS DAG I SYDDJURS 2019

Arkitektforeningens årlige markering af Arkitekturens Dag bliver fejret over hele landet den første mandag i oktober, og i Syddjurs satte BLIS, Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs, fokus på årets tema Kulturmiljøer og Arkitekturpolitik ved et arrangement på Maltfabrikken i Ebeltoft, som tiltrak mere end 150 interesserede. 

ANNA SØGÅRD NIELSEN | FORMAND FOR BLIS

"En Arkitekturpolitisk indsats handler om at udvikle byer, landskaber og vandskaber med afsæt i den lokale identitet, en identitet, der styrker bevidstheden indadtil og øger kommunens tiltrækningskraft udadtil for både potentielle tilflyttere, for investeringer, for erhverv og for turister”, begyndte Anna Søgaard, formand for BLIS, Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs, i sin velkomst og fortsatte. 

"Derfor er Kulturmiljøer et væsentligt grundlag for kommunernes arkitekturpolitik. Kulturmiljøerne er en ressource" 

"Kulturmiljøernes fortællekraft giver identitet og øger vor livskvalitet. Værdien af kulturmiljøet afhænger ikke alene af alder og fysiske tilstand, men det afhænger af fortællingen og historien. Maltfabrikken er et vaskeægte kulturmiljø. Efter sin trans-formation stråler Maltfabrikken med spændende funktioner, - på kommunalt, nationalt og internationalt niveau.”

ARKITEKT MAA LARS JUEL THIES | PARTNER CUBO ARKITEKTER

Lars talte om netop Transformation af Kulturmiljøer, og indledte med at fortælle om den store plads i Rom, Piazza Navona, der oprindeligt var et romersk cirkus, og Lingotto Fabrikken i Toronto, hvor Fiat testede deres nyeste modeller på taget af bygningen, og som i dag er omdannet til butikker og hotel.

Lars viste flere eksempler på transformation af tidlig industriarkitektur, som næsten er ren ingeniørkunst, og hvor skønheden ligger i konstruktionernes råhed og renhed, helt renset for overflødige elementer.  Nordkraft i Aalborg, et af CUBO’s egne projekter, blev vist som eksempel på en omdannelse af en tidligere industribygning til kultur og Idrætsaktiviteter, og Lars roste transformationen af Maltfabrikken til en blanding af kreativt erhverv, service og kultur, som han mente allerede tegnede meget lovende.  

BYPLANLÆGGER KRISTIAN ALBREKTSEN | ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Arkitektskolen har i efteråret 2018 gennemført en screening af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune og Kasper Albrektsen fra forskerholdet fortalte om arbejdet. Arkitektskolen har været igennem 58 kommuner, så sammenligningsgrundlaget er efterhånden stort. Det er Kaspers vurdering, at kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune besidder en usædvanlig særlig høj kvalitet, og netop derfor velbegrundet. 

Koncentrationen af herregårde i Syddjurs er høj, og de fleste kender Rosenholm Slot fra julekalenderen og Rugård Gods på grund af heksebrændingerne, men de færreste kender måske Skaføgård, der fortjener at blive fremhævet som er særligt velbevaret eksempel på en fin renæssance herregård. Landsbyerne er velbevarede i deres oprindelige struktur og byder på store bosætningsmæssige kvaliteter, som kan tilbyde noget andet end parcelhuskvarterer kan. 

Endelig pegede Kasper på Fiskerihavnen i Ebeltoft, som et særligt kulturmiljø, der fortjener opmærksomhed og ikke mindst varsomhed, hvis ikke miljøet skal forsvinde. Der er måske ikke tale om stor arkitektur, men mere om sanselige og immaterielle ting, som lyde og lugte, og skønt tilfældigt rod. Opgaven bliver at sikre at områdets kvaliteter som kulturmiljø kan opleves, uden at de maritime aktiviteter forsvinder eller bliver fortrængt. 

Kulturmiljøerne bliver offentliggjort med forslaget til Syddjurs Kommune 2020, mens bevaringen og udviklingen af kulturmiljøerne skal ske i dialog med ejerne.  Et kulturmiljø er særligt kendetegnet ved at være vedkommende og have bred interesse for alle os andre, og sikringen af kulturmiljøerne kan kun ske i en dialog med ejerne de pågældende steder.

KRISTINAN KROG | DIREKTØR MALTFABRIKKEN

Kristian fortalte om Transformation af Maltfabrikken til byens nye mødested, og indledte sin præsentation af Maltfabrikken med historiske foto af Maltfabrikken og dens grundlægger S.B. Lundberg. Lundberg var en virksom mand, som formåede at opbygge en stor virksomhed med maltproduktion med eksport til det meste af verden. Maltfabrikken har haft en væsentlig betydning for Ebeltoft og Lundberg har som person haft stor indflydelse i byen. En indflydelse som afspejler sig i arkitekturen med kamtakker og en detaljering, man ellers kun ser i herregårde og slotte.  

Placeringen på kanten af morænelandskabet forstærker monumentaliteten i bygnings-værket, og Maltfabrikken er ikke bare et kulturhistorisk mindesmærke som er bevaret, men også er stærkt visuelt pejlemærke for Ebeltoft i fremtiden.  

Som de historiske foto viste, var arealet mellem Maltfabrikken og Strandvejen blot en bagside med marker og græssende køer, og netop dette billede har inspireret landskabs-arkitekterne til at genskabe bakken, og på sigt skabe forbindelse fra Maltfabrikken helt frem til vandkanten på tværs af Strandvejen.

Tekst:
Alette Lena Skov-Hansen | Syddjurs Kommune