VELKOMMEN I FORENINGEN BY- OG LANDSKABSKULTUR I SYDDJURS

Kære nye medlem

Velkommen som medlem af BLIS og tak for din opbakning til at værne om Syddjurs Kommunes bygningsarv og kulturlandskab.

Gennem dit medlemskab er du med i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og du vil fire gange om året modtage Landsforeningens blad By og Land.

BLIS gør sine synspunkter gældende gennem løbende dialog med Syddjurs Kommunes forvaltning og politiske udvalg samt gennem repræsentation i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge, Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune og Komitéen for Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Restaureringspris.

Gennem Landsforeningen er BLIS høringsberettiget i sager om nedrivnings af bevaringsværdige bygninger, ligesom BLIS kan indstille bygninger og kultur-miljøer til Landsforeningen og anmode om rejsning af fredningssag.

Her på BLIS’ hjemmeside kan du følge med i foreningens arbejde og blandt andet se referaterne fra bestyrelsens møder, samt vore Høringssvar.

Vi glæder os til at møde dig.