VELKOMMEN I FORENINGEN BY- OG LANDSKABSKULTUR SYDDJURS

Kære nye medlem

Velkommen som medlem af BLIS og tak for din opbakning til at værne om Syddjurs Kommunes bygningsarv og kulturlandskab.

BLIS gør sine synspunkter gældende gennem løbende dialog med Syddjurs Kommunes forvaltning og politiske udvalg samt gennem repræsentation i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge, Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune og Komitéen for Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Restaureringspris.

Gennem Landsforeningen er BLIS høringsberettiget i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, ligesom BLIS kan indstille bygninger og kultur-miljøer til Landsforeningen og anmode om rejsning af fredningssag.

Her på BLIS’ hjemmeside kan du følge med i foreningens arbejde og blandt andet se referaterne fra bestyrelsens møder, samt vore Høringssvar.

Vi glæder os til at møde dig.