ROSENHOLM SLOT

JOHAN BENDER PÅ ROSENHOLM SLOT | FOREDRAG : HACK KAMPMANNS VIRKE

ROSENHOLM SLOT 
• Rosenholmvej 119 • 8543 Hornslet •

FOREDRAG RIDDERSALEN
Hack Kampmanns virke i Syddjurs

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2016 | 19:15

JOHAN BENDER
En af landets mest anerkendte kendere af Hack Kampmann, Johan Bender,
fortæller om arkitekt Hack Kampmanns virke i Syddjurs.

19:15 
Kort introduktion ved Sys Ehlers
Rosenholm Slot : Hvordan holder man liv i Slottet

19:30
Hack Kampmann | 1. del

Lokalt og national berømt arkitekt

20:15
Pause
  
Mulighed for at købe kaffe/kage og øl/vand.

20:45
Hack Kampmann | 2. del

Arkitektarbejder i Østjylland og Syddjurs i særdeleshed.

21:30 
Afrunding af aftenen.

NOTAT

Den poetiske Henrik Pontoppidan kaldte i 1887 Djursland for Herregaardenes Paradis, hvor Herregaardene ligger saa tætte som Musereder i en Hvedemark.

Og hvilke herregårde,- og hvilke slotte...

Efter afholdelse af BLIS ordinære generalforsamling, som fandt sted i Vinterstue, en autentisk salon på slottet, inviterede BLIS til foredrag i Riddersalen på Rosenholm Slot.

Ved ankomsten var det mørkt med klar himmel og fuldmåne. Træerne i alleen op til slottet stod som sorte silhuetter, der var fakler mellem træerne og bag en blank voldgrav, lå det smukke slot med stearinlys i vinduerne. Det var et helt fantastisk syn, som optakt til en interessant aften.

Mange mennesker oplevede Rosenholm Slot og et spændende, sjovt og afslappet foredrag om molboen Hack Kampmann. Foredraget blev leveret af den meget vidende Johan Bender.

Sys Ehlers, en spændende dame, som selv er en stor del af Rosenholm, indledte med at introducere slottet og dets udfordringerne. Herefter tog Johan Bender over og med slides og anekdoter gennemgik Bender arkitekten Hack Kampmanns liv og arbejder.   

En overvældende aften, som blev et tilløbsstykke.

Notat: Anna Søgaard Nielsen
Foto: Eigil Nybo