ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRISEN 2020

Arkitektur- og Bevaringsprisen i Syddjurs uddeles i år for fjerde gang. Prisens formål er at inspirere til bosætning, erhvervsudvikling og turisme i området. I et lidt videre perspektiv kan man med tanke på en af Real Danias undersøgelser forudse og forvente, at øget fokus på kvalitet i arkitektur og bygningsbevaring i længden vil bidrage positivt til øget livskvalitet i kommunen. 

LINK MALTFABRIKKEN

LINK TVED PRÆSTEGÅRD

LINK SOMMERHUS

FOTO FRA PRISUDDELINGEN