I Syddjurs Kommune er der ikke mange af denne type herskabelige villaer. Rundt om i de mindre byer ses enkelte, som typisk er opført som bolig for det bedre borgerskab. I de mindre byer er villaerne således kulturhistorie. 

Inspiration

Villaerne er bygget i den historicistiske periode, hvor man genbrugte elementer fra tidligere tiders arkitektur, det kunne være fra den gotiske stil, renæssancen, barokken og klassicismen.

Husets udtryk

Patriciervillaer blev ofte tegnet af landets kendte og førende arkitekter. Disse villaerer virkelig imponerende både i størrelse, ekstravagant materialevalg og med de mange detaljer, som udsmykker villaen. Husene er i ét eller to plan med sadeltag, oftest valmet eller mansardtag. Mange er bygget med karnapper. 

Normalt har villaerne pudsede, hvide facader og sortglaserede tegltage.

Udsmykning

På de patriciervillaer, vi ser i Syddjurs Kommune, er de udvendige udsmykninger forholdsvis enkle, såsom murede, pudsede gesimser, bånd og indrammede døre og vinduer. Husenes fint opsprossede vinduer og karakterfulde døre kendetegner facaderne. Indvendigt har villaerne ofte udsmykning og materialevalg i meget høj kvalitet. Der kan være solidt og smukt træarbejde både i gulve, fyldningsdøre, indfatninger og gerigter, og høje paneler i visse rum, som i hall og spisestue.