MØLLERUP GODS

FOREDRAGSAFTEN | MANDAG DEN 7. DECEMBER 2015 19:00

  • FOREDRAG

Vilfred Friborg Hansen fortæller om sin nye bog:

MØLLERUP 
FRA MARK STIG STIG TIL I DAG

Bogen beskriver godsets historie fra Mark Stig til i dag. Bogen er netop udgivet, og Vilfred Friborg Hansen vil gerne signere bøger i pausen.

  • MØLLERUP GODS

Marsk Stig Andersen Hvide er den tidligst kendte ejer af Møllerup. Han var den mest ind-flydelsesrige mand i Danmark efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping.

Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år. Knud Gyllenstjerne opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk i begyn-delsen af 1700-tallet, da den gamle borg ikke var ”fin” nok til hans vordende hustru, Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm.

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup i 1920, og siden er godset gået i arv inden for denne slægt. Barnebarnet Flemming Lüttichau overtog i 1967 og ejede det frem til 2002, hvor hans datter og svigersøn Anne Sophie og Stig Gamborg overtog Møllerup Gods.