Kurt Sørensen
Arkitekt

Jeg har som arkitekt arbejdet på danske og udenlandske tegnestuer i en årrække, før jeg flyttede med min familie til Ebeltoft og søgte ansættelse i Syddjurs Kommune. Her har jeg arbejdet indtil pensionsalderen. 

Når jeg er medlem af BLIS, er det fordi, jeg her er sammen med mennesker, der som jeg mener, at det er afgørende vigtigt at værne om de by- og landskabsmæssige værdier, kommunen er så rig på. 

Der sker hele tiden forandringer, som ikke nødvendigvis er til det bedre. Her er det vigtigt med en forening som BLIS, der som høringsberettiget kan gøre sin indflydelse gældende overfor beslutningstagere, erhvervsliv og private borgere. BLIS tager løbende emner op, som vi mener, kræver en særlig opmærksomhed og for at styre udviklingen i en retning, så værdifuld kulturarv ikke går tabt. Det arbejde giver mening.