Disse flotte villaer ligger flere steder rundt i kommunens byer. Købstaden Ebeltoft var ikke i perioden 1900 til 1930 særlig velstående, og derfor findes der ikke villakvarterer med denne bygningstype i Ebeltoft. Derimod kan man se flotte eksempler på denne bygningstype i de større stationsbyer i Syddjurs Kommune.

Inspiration

Nyklassicismen er en enkel stil, der gjorde op med den foregående historicisme med dens mange dekorative elementer. Enkeltheden fandt man inspiration til i den græske antik, klassicismen. Særligt de klassiske regler for proportionering blev fulgt.

Husets udtryk

Det var ikke målet, at nyklassicismens huse skulle være antikke. De skulle være tidssvarende og saglige, men med antikkens skønhed. Proportionerne mellem tagflader og facader samt vinduer og døre var vigtige. Symmetrien blev dyrket. Husene blev opført i blank rød mur eller med pudsede overflader i indfarvet mørtel eller kalkede. Det vigtigste i materialevalget var, at farve og stoflighed ikke virkede påtrængende, men på en stilfærdig måde skulle det understøtte husets volumen og proportioner.

Udsmykning

Typisk for det nyklassicistiske hus er de velproportionerede, sprosseopdelte vinduer. Vinduesformaterne på den enkelte etage er oftest ens. Hoveddøren er sædvanligvis meget karakterfuld og ofte indrammet. Huset er udført med taggesims, som fremstår i teglsten eller pudset. På hjørnerne kan der være murede eller pudsede kvadre.