NOTAT FRA FOREDRAG PÅ JAGTENS HUS | MOLSVEJ 34 | 8410 RØNDE

MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJURS

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 | 19:00

BLIS havde inviteret til et spændende arrangement på Jagtens Hus, hvor vi på en smuk vinteraften med sneen faldende udenfor, kunne byde velkommen til Arkitekt MAA Mette Julie Skibsholt, Associeret Partner i Arkitema Architects. Mette Julie har som sagsarkitekt haft ansvaret for byggeriet af Jagtens Hus, og hun tog i sit foredrag om Moderne Arkitektur i Syddjurs udgangspunkt i en fortælling om netop dette hus, Danmarks Jægerforbunds nye smukke domicil ved Kalø Vig.

Hans Grøn bød velkommen til de mange fremmødte, og præsenterede aftenens foredragsholder, Mette Julie Skibsholt, der herefter fortalte om både Jagtens Hus og planerne for det nye Velkomstcenter ved Kalø Vig.

De mere end 80 tilhørere fik en virkelig god aften, hvor Mette Julie gav et meget fint indblik i arkitektens arbejde, i alle byggeriets faser fra de første kontakter og ideer til det flotte færdige bygningsværk, Jagtens Hus. Mette Julie fortalte, at opgaven blev løst i en tæt dialog med brugerne og håndværkerne, og hun understregede, at for hende opstår den gode arkitektur i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og håndværkerne.

Mette Julie fortalte endvidere om de overvejelser og argumenter, der ligger til grund for valg af form, konstruktion, rum og materialer, spændende emner, som et engageret publikum værdsatte, og som gav alle en dybere forståelse for både arkitektens arbejde, og for det færdige resultat.

Efter Mettes første indlæg, lagde Hans Grøn op til en snak mellem tilhørerne,og Mette Julie, hvilket førte til en rigtig god dialog med både spørgsmål og fortællinger om oplevelser af det nye hus.

PRÆSENTATION AF JAGTENS HUS

Efter denne gode snak gennemgik Mette Julie Arkitema's vinderforsalg til Nationalpark Mols Bjerges nye Velkomstcenter ved Kalø Vig, et projekt som naturligt interesserer rigtig mange på Mols. Herefter var der pause, hvor man kunne købe kaffe/småkager, og der blev over kaffen snakket rigtig meget om de to projekter, som Mette Julie have præsenteret.

Efter pausen åbnede Hans op for en fortsættelse af den gode dialog mellem Mette Julie og publikum, og igen var der mange, der deltog i en god snak om både aftenens specifikke emner, Jagtens Hus og Velkomstcenteret, men også om moderne arkitektur generelt.

En fin aften, stor tak til alle, og specielt tak til Mette Julie for viden og engagement, og til Kim Lykke Jensen/Danmarks Jægerforbund for lån af kantinen i Jagtens Hus.

PRÆSENTATION AF VELKOMSTCENTER

DOWNLOAD AF PRÆSENTATIONER