MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJURS

FOREDRAG JAGTENS HUS | TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 | 19:00

MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJURS

BLIS INVITERER TIL FOREDRAG PÅ JAGTENS HUS | MOLSVEJ 34 | 8410 RØNDE

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 | 19:00
F R I   E N T R E

 

19:00 VELKOMMEN
HANS GRØN | BLIS

19:15 MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJUS
ARKITEKT MAA METTE JULIE SKIBSHOLT 
ASSOCIERET PARTNER | ARKITEMA ARCHITECTS


20:15 PAUSE
DER SERVERES KAFFE/TE/SMÅKAGER
PRIS 40 KR. BETALES VED INDGANGEN


20:45 SPØRGSMÅL OG AFRUNDING

21:00 TAK FOR I AFTEN
 

BLIS indbyder til en spændende aften på Jagtens Hus, hvor vi har den store glæde at kunne byde velkommen til Arkitekt MAA Mette Julie Skibsholt, Associeret Parner i Arkitema Architects. Mette har som sagsarkitekt på projektet haft ansvaret for byggeriet af Jagtens Hus, og hun vil i sit foredrag om Moderne Arkitektur i Syddjurs tage udgangspunkt i en fortælling om netop dette hus, Danmarks Jægerforbunds nye smukke domicil ved Kalø Vig.

Hun har set det som et kæmpe privilegium og en stor faglig udfordring at arbejde på denne beliggenhed, med en helt unik kontekst, hvor naturen er konstant nærværende. Opgaven er løst i en tæt dialog med brugerne og håndværkerne og ved at skabe et naturligt udsyn, der trækker skovbryn, eng og vig helt ind i byggeriets midte.
 

I december 2016 vandt Arkitema Architects 1. præmie i en indbudt projektkonkurrence om et nyt Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge. Mette vil fortælle om det vindende forslag, hvortil Dommerkomiteen bemærker:

Forslagets helt store styrke er denne ydmyge læsning af landskabet og ved placeringen af det nye velkomstcenter bliver det både en stærk tilføjelse, men også del af synergien mellem landskab, Strandhuset og slotsruinen.