T4 HUSMANDENS BOLIG

Bor du på en mindre landejendom, er det en del af landbrugssamfundets historie. Du bor i husmandens hus, som til midten af 1800-tallet ofte havde bolig og stald i samme bygning. Frem til midten af 1800-tallet var bolig og stald i samme bygning. Fra midten af 1800-tallet adskilles stuehus og stald, og man begyndte at bygge boligen frit i forhold til avlsbygningerne.

Frem til slutningen af 1800-tallet blev de fleste husmandsboliger, i lighed med stedets øvrige bygninger, bygget i bindingsværk. Derefter anvendte man mursten i ydervæggen. 

Huset er som regel ganske enkelt og uden pynt, dog gerne med inspiration fra lokale gårde, f.eks. med en rundbuekvist over hoveddøren eller afstolpet bindingsværk, malet tavl eller sokkel. Vinduerne er som regel opdelt lodret som sprossede vinduer med kitfals. 

De ældste af disse huse har ofte lave lofter, små rum og lavtsiddende bjælker på tværs. Alt dette giver husene charme og en egen karakter, der er værd at tage udgangspunkt i ved en istandsættelse. 

De gamle stuehuse rummede som regel kun det mest nødvendige. Oprindeligt var stue og køkken ret små.