Disse villaer findes flere steder i Syddjurs Kommune. Husene er her opført noget senere og mere enkle end i storbyerne. Her udsprang den ofte pompøse stiltype af studier på Kunstakademiet fra midten af 1800-tallet. Den historicistiske periode har også fundet indpas i byhuse, helt specielt  dominerende hjørnebygninger i stationsbyerne i Syddjurs Kommune.

Inspiration

Historicismens kendetegn er dekorative bygninger med brug af træk fra historiske stilarter, så som antikken, den romanske periode, gotikken, renæssancen og barokken. Stilarten er ikke bundet til en bestemt periode. Inspirationskilderne var meget forskellige afhængige af bygherrens og arkitektens præferencer.

Husets udtryk

De enkelte huse kan have en blanding af flere forskellige stilarter. Bygningskroppene er af og til udformet i en art knopskydning og ikke med henblik på symmetri. Bygningen kan have et lille tårn med lavt pyramidetag, tagtyper med forskellige hældninger og bygningselementer uden fokus på symmetri. I Syddjurs Kommune er der ofte tale om mere stilfærdige symmetriske bygninger med dekorative elementer. 

Udsmykning

Døre og vinduer kan være indrammede, træværket udskåret og dekoreret. Der kan være ugler, gesimsbånd, specielle udhæng, facadeornamenter, karnapper, mønstermurværk og lignende. Udsmykningen er vigtig for det historicistiske hus. Forbilledernes brug af natursten som marmor, granit og sandsten var økonomisk krævende, man gik nye veje, og lod facadestuk og afstøbninger i beton erstatte natursten.