T7 HISTORISTISK VILLA

Bor du i denne type villa, ligger den typisk i villakvarterer anlagt i perioden fra slutningen af 1800-tallet til 1930’erne. Husets signalværdi var vigtigt. I disse huse er der meget fokus på stil og udseende. Med dette hus har bygherren ønsket at signalere et tilknytningsforhold til det antikke Grækenland eller til Italien. Inspirationskilderne var forskellige afhængig af bygherrens og arkitektens præferencer.

De enkelte huse kan have inspiration og elementer fra flere forskellige stil- arter, som blev blandet. Bygningskroppene var ikke udformet med henblik på symmetri, men i en art charmerende knopskydning. Bygningen kan have et lille tårn med et lavt pyramidetag, forskellige tagtyper med forskellige hældninger eller forskellige bygningselementer, hvor fokus ikke er på det symmetriske. 

Døre og vinduer kan være indrammede, træværket kan være dekoreret, der kan være gesimsbånd, facadeornamenter, karnapper, mønstermurværk m.m. 

Udsmykningen af facaden og det individuelle udtryk var vigtig for det histori-cistiske hus. Forbilledernes brug af natursten som marmor, granit og sandsten var økonomisk krævende, så man gik nye veje. Facadestuk og afstøbninger i beton erstattede natursten.