T7 HISTORISTISK VILLA

Bor du i denne type villa, ligger den typisk i villakvarterer anlagt i perioden fra slutningen af 1800-tallet til 1930’erne. Husets signalværdi var vigtigt. I disse huse er der meget fokus på stil og udseende. Med dette hus har bygherren ønsket at signalere et tilknytningsforhold til det antikke Grækenland eller til Italien. Inspirationskilderne var forskellige afhængig af bygherrens og arkitektens præferencer.