GENERALFORSAMLING 2016

TORSDAG 25. FEBRUAR 2016 18:30

ROSENHOLM SLOT | Rosenholmvej 119 | 8543 Hornslet 

Generalforsamling i VINTERSTUEN

18:30 Velkomst ved BLIS's formand Hans Grøn

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 18. februar 2016.

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsen rettidig i skriftlig form. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleant

Følgende er på valg til Bestyrelsen

  • Klaus Bertram Mikkelsen
  • Jens Kannegaard
  • Ejvind Vad
  • Thorkild Hansen
  • Kit Egefjord

Ejvind Vad ønsker at udtræde hvorfor der skal vælges et nyt medlem.
Ny suppleant skal vælges.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Aage Madsen er på valg som revisor og Niels Jørgen Rasmussen som suppleant. Begge modtager genvalg.

8. Eventuelt