Den funktionelle villa er en enkel, klar og klassisk villa, som både er præget af funktionalismen og af dansk byggetradition.

Inspiration

Funktionalismen var en ny arkitekturstrømning, der udsprang af Bauhausskolen i Tyskland, og som vandt frem i 1920’erne og 1930’erne. Den brød med tidligere tiders byggeskik ved at tage udgangspunkt i husets funktion og anvendelse, frem for i husets æstetiske udtryk.

Husets udtryk

Til forskel fra funkisvillaen var den funktionelle villa mere dansk, både i arkitektur, byggeteknik og valg af materialer. Typisk blank rød eller gul mur eller pudsede teglfacader, røde tegltage eller ved lav tagrejsning med tagpap. Huset kan bestå af flere forskudte bygningskroppe. Tage behøver ikke at være symmetriske. En detalje som tagfoden blev dyrket ihærdigt med variationer.
 

Fra tagfod uden udhæng til en beskeden muret gesims, til udhæng med synlige spær eller et udhæng med vandret, pudset underside. Skorstene er ikke altid placeret i kip. Husets trævinduer kan have forskellige formater og asymmetriske placeringer, men facaden skal fremstå rolig, tidløs og i balance.

Husets indretning

For at sætte funktionaliteten i højsædet blev villaen indrettet efter verdens-hjørnerne. Rum, vinduer og døre er placeret ud fra, hvor der er et godt udsyn til haven, og efter solen. Især opholdsstuen havde høj prioritet i den funktionelle villa, og var skabt som et stort rum med adgang til haven og masser af dagslys. Samtidig var der spiseplads i køkkenet.