T12 FUNKISBUNGALOW

Disse huse har teglstensmure med skjulte indbyggede jerndragere, som kan bære det tunge murværk oven- over de store vinduesåbninger. Netop friheden til at placere vinduer og altaner i facaden efter rent funk- tionelle krav som lys og udsigt er en central idé i dette husbyggeri, som det blev udviklet fra 1920’erne. 

Bygningerne har to karakteristiske arkitektoniske elementer: Grundplanens kvadratiske form og pyramidetaget med lav taghældning på 15°, eller fladt tag. 

Grundplanen kan være et regulært kvadrat eller et modificeret kvadrat, hvor der er ”skåret” elementer ud og/ eller bygget elementer til kvadratet.  Den kvadratiske grundform giver husets volumen karakter af en terning. Terningen bearbejdes i et moderne formsprog med udskæringer til for eksempel hjørnevinduer og terrasser og med tilbygninger af for eksempel udvendige trappeanlæg.

Bygningen er opført i teglsten, der kan være pudset og malet eller står
i blank mur. Murværket kan have indbygget vandrette striber eller felter i en kontrasterende farve, en slags geometriske ”dekorationer”, som indgår i facadens kubistiske udtryk. Karakteristiske hjørnevinduer med store glaspartier som giver meget dagslys til rummene. Vinduerne havde typisk stålkarme og -rammer. 

Tagets beskedne taghældning hindrer en praktisk udnyttelse af tagrummet og derfor er husets stueplan hævet op over terræn, så der kan blive plads til kælder med vinduer. Den forøgede facadehøjde giver en god effekt på husets kubistiske udtryk.