T12 FUNKISBUNGALOW

Disse huse har teglstensmure med skjulte indbyggede jerndragere, som kan bære det tunge murværk oven- over de store vinduesåbninger. Netop friheden til at placere vinduer og altaner i facaden efter rent funk- tionelle krav som lys og udsigt er en central idé i dette husbyggeri, som det blev udviklet fra 1920’erne.