Entreprenørskolen er opført i 1967-68 som kursuscenter for Entreprenør-foreningen af arkitektfirmaet Friis og Moltke.

Skolen ligger højt hævet i landskabet sydøst for Ebeltoft bykerne,og ligger i landskabet imellem sommerhus- og boligområder mod nord og en tæt beplantning af gran og fyr mod syd. Fra området er der en storslået udsigt mod vest ud over det lavere landskab og Ebeltoft Vig.

Bygningerne putter sig i vidt omfang i det omgivende, bølgende landskab. Adgangen til anlægget sker fra vest. Herfra stiger vejen op gennem det græsklædte område med enkelte spredte fyrretræer. Først tæt på, efter et sving, afslører bygningerne sig, og senere anes også den store, betonbelagte gårdsplads.

Alle bygninger er opført i grå beton og har græsklædte tage, som skråner ud og ned mod det omgivende terræn. Bygningerne er ind mod gården i én etage. Vestlængen fremstår ud mod terrænet i to etager. Bygninger og den betonbelagte gårdsplads fremtræder konsekvent, stramt bearbejdet og tydeligt menneskeskabt i modsætning til det omgivende, tilsyneladende uberørte landskab.