FOREDRAG

EBELTOFT SOGNEGÅRD | ONSDAG 14. NOVEMBER 2018 | 19:30

BYGNINGSKULTURARVEN

BLIS INVITERER TIL FOREDRAG
EBELTOFT SOGNEGÅRD | KIRKEGADE 13 | 8400 EBELTOFT

ONSDAG DEN 14. NOVEMBER 2018 | 19:30
F R I   E N T R E

19:30 VELKOMMEN
Anna Søgaard Nielsen | Formand for BLIS

19:45 BYGNINGSKULTURARVEN
BLIS har den store glæde at kunne byde velkommen til formanden for Det Særlige Bygningssyn, Arkitekt MAA Lars Juel Thiis.

Den danske bygningskulturarv er i fare. På trods af, at kulturarven er det fysiske billede på, hvem vi er og hvad vi formår, har den danske bygnings-kulturarv ikke mange politikeres interesse.  

Vores ambitioner og identitet er gemt i vores bygninger. Foredraget fokuserer på nødvendigheden af, at vi passer på os selv gennem bygningskulturarven, hvorfor fredningslovgivningen skal revideres. Der gives eksempler på den berigelse, der finder sted, hvis vi får fortiden med på råd, når vi former fremtiden.

20:30 PAUSE
Der kan købes kaffe/kage samt øl og vand

21:00 SPØRGSMÅL OG DEBAT

21:30 TAK FOR I AFTEN