EGIL FISCHERS HAVEBY

FOREDRAG 25. FEBRUAR 2015 | TORBEN SCØNHERR

FOREDRAG |  KULTURMINISTERIET EBELTOFT

Egil Fischer (1878-1963) var en dansk arkitekt, byplanlægger og maler. Han grundlagde Danmarks første planlagte ferieby og sommerhusområde i Femmøller Strand, og tinglyste nogle servitutter, der siden blev toneangivende for lignende områder.

Foredragsholderen er landskabsarkitekt Torben Schønherr, som vil fortælle om arkitekt Egil Fischer og hans store visioner og planer for Feriebyen.

Schønherrs tegnestue varetager arkitektopgaven i det igangværende projekt med at genetablere Egil Fischers Feriebys oprindelige landskabsarkitektoniske værdier for at få sine kvaliteter og karakter tilbage.

Molskroen er et markant pejlemærke

Torben Schønherr kommer ind på skabelsen af Feriebyen med Molskroen som et markant pejlemærke, og foredraget vil have fokus på det aktuelle projekt med genskabelsen og re-vitaliseringen af området.

Feriebyens særlige arkitektur og stort tænkte byrum ved Femmøller Strand udgør et spændende by- og landskabs kulturmiljø, som er unikt i både Syddjurs Kommune og i hele Danmark. Feriebyen indgår i National Park Mols Bjerge og i tilknytning til den ligger et stort skovområde med adgang for offentligheden.

Partnerskab skal revitalisere feriebyen

På baggrund af en ansøgning fra et partnerskab bestående af Destination Djursland, Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge samt Grundejerforeningen For Femmøller Strand har Realdania bevilget 3,2 mill. kr- om etableringsstøtte til projektet Revitali-sering af Egil Fischers Ferieby samt Femmøller Strand som ferieområde i regi af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Sammen med allerede tildelte midler fra den private N.C. Nielsens Fond samt LAG Djursland betyder det, at projektet kan igangsættes med forventet indvielse juni 2016.

Revitaliseringen af den historiske ferieby vil blandt andet omfatte, at de grønne områder genskabes, som de oprindeligt blev planlagt, og at Femmøller Strand udvikles med en række oplevelsespladser, så den bliver et attraktivt sted for badegæster. Og ikke mindst skal bedre adgangsforhold og stiforløb styrke og gendanne forbindelsen mellem havet, kysten og bymiljøet.

KILDE: Adresseavisen
Publiceret: 22. Februar 2015 11:00