NATIONALPARK MOLS BJERGE

FOREDRAG HØJSKOLEN PÅ KALØ | TORSDAG DEN 22. FEBRUAR 2018 | 19:30

NATIONALPARK MOLS BJERGE

BLIS INVITERER TIL FOREDRAG PÅ HØJSKOLEN PÅ KALØ | SKOVRIDERVEJ 1 | 8410 RØNDE

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR 2018 | 19:30
F R I   E N T R E

 

19:30 VELKOMMEN
Thorkild Hansen BLIS

19:45 FORMAND JØRGEN BLACH
BLIS har den store glæde at kunne byde velkommen til den nye formand for Nationalpark Mols Bjerge, Jørgen Blach. Han vil fortælle om baggrunden for udnævnelsen og sine bevæggrunde for at påtage sig opgaven. Som ejer af godset Lykkesholm, vil Jørgen Blach endvidere komme ind på sin interesse for kulturarven.

20:00 SEKRETARIATSCHEF MIKA LETH PEDERSEN
Efter Jørgen Blachs indledning vil Sekretariatschef Mika Leth Pedersen fortælle om den nye Nationalparkplan 2018-2014 for Nationalpark Mols Bjerge, hvor-efter han vil uddybe forholdene omkring kulturarven og de kulturarvsprojek-ter, som der vil blive arbejdet med i de kommende år.

21:00 TAK FOR I AFTEN

NATIONALPARKFORSKERE ROSER NATIONALPARKPLAN

Den nyligt vedtagne nationalparkplan er blot den anden plan fra Nationalpark Mols Bjerges hånd. Nationalparkplaner er vigtige styringsinstrumenter for alle de danske nationalparker. Alle nationalparker skal efter lovgivningen om danske nationalparker have en nationalparkplan for udvikling af parkerne.

Center for Natur- og Nationalparkforskning på Roskilde Universitet vender tomlen op for Nationalpark Mols Bjerges nye nationalparkplan. Efter forskernes mening er Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse kommet i mål med en præcis redegørelse for de enkelte indsatsområder og desuden har præciseret, hvordan bestyrelsen på kort, mellemlang og lang sigt forventer at komme i mål.

Center for Natur- og Nationalparkforskning gennemgår også nationalparkens egen evaluering af, hvordan parkens allerførste planperiode er gået, og ifølge Centeret er der tale om en god og indimellem endda hudløs ærlig beskrivelse af parkens hidtidige udvikling.