Eigil Nybo
Bygningskonstruktør

Jeg er født i 1948, er uddannet bygningskonstruktør, og har arbejdet som projekterende og projektleder på arkitekttegnestuer i  40 år. 

Jeg har gennem mit arbejde som projektleder i Arkitema Architects haft mulighed for at deltage i flere udviklings- og forskningsprojekter indenfor byggebranchen. Jeg er meget optaget af produkt- og procesudvikling, herunder nye samarbejdsformer og organisering i forbindelse med indførelsen af digitale værksøjer. I 2001 havde jeg en ledende rolle i udviklingen af ​​bygherrens krav til digitale 3D bygningsmodeller, The Clients Requirement for 3D, et forskningsprojekt initieret af regeringen.

Jeg gik på efterløn i 2010, og bevarede derefter mine kontakter til byggebranchen ved fortsat engagement i flere forsknings-og udviklingsprojekter. Jeg deltager gerne i den igangværende debat om digitale værktøjer, og jeg er medlem bestyrelsen i BIM Aarhus, et filantropisk og videndelingsnetværk med fokus på dialog, tværfaglighed og samarbejde. 

Jeg værdsætter og beundrer det gode håndværk, er medlem af Håndværkerforeningen i Kjøbenhavn, og besøger hvert år SKILLS, DM for Erhvervsuddannelser, hvor de dygtigste unge lærlinge indenfor alle fag viser deres faglige engagement og evner. 

Jeg indtrådte i Bestyrelsen for BLIS i 2015, og har været medlem siden, et spændende og givende forløb, hvor BLIS har givet mig mulighed for både at få indsigt i og at formidle viden om vores fine kulturarv i Syddjurs Kommune.

Gennem mit engagement i BLIS, vil jeg gerne medvirke til skabe en løbende respektfuld dialog med borgerne, Tekniske Forvaltning og politikerne i Syddjurs Kommune. En dialog der har til formål at skabe interesse for bevaring og udvikling af kommunens værdifulde store og små bysamfund, bygninger og landskaber, således at der gennem ændringer og tilføjelser sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier. 

Jeg værdsætter og respekterer fagligheder på alle planer og de klassiske arkitektoniske dyder, funktion, form og proportioner, og jeg ser de bedste kvaliteter i vores kulturarv som en afgørende reference netop mellem vores kulturarv og nyere elementer i vore byer og i landskabet.

Jeg er en ivrig amatørfotograf med særlig interesse for natur, arkitektur og fly. Jeg fik et fotografi optaget i finalen i National Geographics 2011 Nordic Photo-konkurrence, og har haft fotoudstillinger flere steder i Syddjurs Kommune. Jeg vil gerne bruge min store interesse for fotografiet i forbindelse med mit engagement i BLIS, og på denne måde være med til at skabe forståelse for hvor vigtigt det er at gå efter høj kvalitet i samspillet mellem kulturarven og nyere moderne elementer i vore omgivelser.

En kontinuerlig proces, som jeg finder både udfordrende og spændende, og som jeg fortsat gerne deltager i ved mit engagement i BLIS | By- og Landskabskultur Syddjurs.