Disse villaer findes flere steder i Syddjurs Kommune. Bedre Byggeskik er kendetegnet ved huse, der fremstår med stilfærdig saglighed og høj kvalitet. Bevægelsen blev etableret i 1915. Landsforeningen Bedre Byggeskik blev grundlagt, som en reaktion på historicismen, en blandingsarkitektur, der var moderne fra 1850’erne og helt frem til omkring 1920. Historicismen var en stilart, hvor man frit brugte og blandede elementer fra de tidligere historiske arkitekturperioder.

Målsætning

Mange arkitekter mente, at arkitekturen omkring århundredeskiftet var blevet både udansk og uklar i sit formsprog. I de stadigt voksende provinsbyer og stationsbyer var der et klart behov for at styrke den typiske danske arkitektur. Bedre Byggeskik-bevægelsen ville fremme huse, der var præget af solide håndværkstraditioner og opført med enkle materialer. Det var disse erfaringer og traditioner, som man ønskede at udbrede til hele landet. Man forsøgte at genskabe en generel forståelse for kvalitet i byggeriet. Budskabet var enkelt. God, klassisk proportionering, korrekte håndværkerdetaljer og ærlighed i valget af byggematerialer.

Husets udtryk

Arkitekternes mål var, at husene skulle være enkle, hjemlige og smukke. Proportionerne ses især i forholdet mellem facaden og taget, vinduernes størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden. Murstensvillaen i halvanden etage med pudset facade, gule eller røde mursten, rødt tegltag og symmetriske vinduer er den mest kendte eksponent for Bedre Byggeskik. De ofte fint opdelte vinduer og kvalitetsdøre er en meget vigtig del af husets facadeudtryk.