T11 BEDRE BYGGESKIK

Bor du i denne type hus, kaldes det ofte et murermesterhus. Denne hustype er opført fra 1915 og frem til 1950. Det findes i mange varianter i form og størrelse, men de fleste var i halvanden plan. ”Bedre Byggeskik” opstod i 1915, ledsaget af ordningen ”Tegningshjælpen”. Arkitekter designede huse, der var godt proportionerede og anvendte materialet, der viste respekt overfor traditionen. 

Da murermesterhuset blev opført, var idealet det enkle og smukke, og at indretningen var praktisk tidssvarende. Murermesterhuset er et produkt af”Bedre Byggeskik”, der især havde fokus på forholdet mellem facaden og taget, vinduernes størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden. Tagbeklædningen er enten naturskifer eller teglsten. Taget har en hældning på 45°-60°. I gavlene har taget ofte halv valm. 

Facaderne er opført i blank mur med røde teglsten eller en glatpudset overflade, der er kalket. Det gælder også for facadernes udsmykning, der begrænser sig til taggesims og hjørnekvader. Murermesterhuse har ofte hulmur. Ydervæggene består som regel af røde mursten. De kan dog også findes i gule mursten. Øverst afsluttes facaden ofte med en gesims, som markerer overgangen til taget. Kældervæggene over jordoverfladen kan være en 11⁄2-stens massiv murstenvæg eller beton.

Under jordoverfladen vil kældervæggene være af beton støbt mod jord uden jern. Da betonen er i direkte kontakt med jorden udenfor, vil den som regel være fugtig. Der kan også være krybekælder. 

Huset fremstår som stilfærdig saglighed, præget af solide håndværks-traditioner opført med enkle materialer