Anne Marie Poulsen
Landskabsarkitekt

Min baggrund er et professionelt virke som landskabsarkitekt gennem næsten 40 år på private tegnestuer i Århus. Jeg er oprindeligt uddannet som bygningsarkitekt, men efter min første ansættelse hos professor Sven Hansen, som var landskabsarkitekt, blev jeg så begejstret for denne gren af faget, at jeg fortsatte i den retning. Jeg tog senere eksamen på landbohøjskolen som landskabsarkitekt. Min interesse for og viden om landskab -  og ikke mindst kulturlandskabet - er det, jeg bidrager med som bestyrelsesmedlem af BLIS.