VEJLEDNINGER

På denne side kan bygningsejere linke til vejledninger, beskrivelser og tegninger i forbindelse med arbejder på fredede og bevaringsværdige ejendomme. Der er endvidere indlagt link til bevarende lokalplaner, og til relevante myndigheder.