BLIS

FOTO | NEDREVNE BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Antallet af sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger er svingende, men med en stigende  tendens. I årene 2008 til 2017 har BLIS afgivet op mod 50 høringssvar, de fleste i relation til ansøgning om dispensation til nedrivning af bevaringsværdige bygninger. I de fleste af disse sager, har vi gjort ind-sigelse og anbefalet bevaring, men på trods heraf har Kommunen dispen-seret og bygningerne er revet ned. BLIS mener, der behov for at forvalte kulturarven med større omhu og har anbefalet Kommunen at holde igen med at give nedrivningstilladelser og i stedet for satse på at rådgive og motivere an-søgerne til at bevare deres ejendomme.

Nedenfor kan du se nogle af de bevaringsværdige bygninger, som nu er ned-revet eller hvor der er givet tilladelse til nedrivning.