T3 STUEHUS 1900 TIL 1950

Bor du på en gård, hvor stuehuset er opført i første halvdel af 1900-tallet, er stuehusene ofte stærkt symmetriske, typisk på 15-30 meters længde med 7-14 vinduer/dørfag. På de store garde ser man lange stuehuse. Jo større gård, jo længere stuehus og måske blev en første sal tilføjet. Oprindeligt havde stuehusene én etage med loft og facader med ensartede vinduer. 

Det var udbredt på de store stuehuse at fremhæve husets midte eller indgangspartier med en fremskudt midtstillet frontkvist, eller blot et refend-muret parti. 

Stuehuset var typisk i 11⁄2 plan, og taget havde en hældning på 45-50°. I gavlen var der halv valm eller helvalm. Tagets belægning bestod af cementtagsten/ betontagsten, røde tegl eller skifer. Ofte var der to symme-trisk placerede skorstenspiber. Tagfladerne er som regel ubrudte. Var der kviste på taget var de ofte små og – selvfølgelig mindst to – som var symme-trisk placerede. 

Ydervæggene i stuehuset opført efter år 1900 er ofte med hulmur. De nyere stuehuse kan have ydervægge, hvor væggene står som blankt murværk, dvs. med synlige mursten. Vinduerne er som regel opdelt lodret som sprossede dannebrogsvinduer med kitfals.