T3 STUEHUS 1900 TIL 1950

Bor du på en gård, hvor stuehuset er opført i første halvdel af 1900-tallet, er stuehusene ofte stærkt symmetriske, typisk på 15-30 meters længde med 7-14 vinduer/dørfag. På de store garde ser man lange stuehuse. Jo større gård, jo længere stuehus og måske blev en første sal tilføjet. Oprindeligt havde stuehusene én etage med loft og facader med ensartede vinduer.