T3 STUEHUS 1900 TIL 1950

Bor du på en gård, hvor stuehuset er opført i første halvdel af 1900-tallet, er stuehusene ofte stærkt symmetriske, typisk på 15-30 meters længde med 7-14 vinduer/dørfag. På de store gårde ser man lange stuehuse. Jo større gård, jo længere stuehus og måske blev en første sal tilføjet. Oprindeligt havde stue-husene én etage med loft og facader med ensartede vinduer.