T2 STUEHUS 1800 TALLET

Bor du på en gard, hvor stuehuset er opført i perioden fra midten af 1800 til 1900, er stuehuset ofte en selvstændig bygning, adskilt fra avlsbygningerne. Da stuehuset på garden blev opført var det ofte et symbol på velstand. De nye stuehuse blev også adskilt fra avlsbygningerne, og dyrene opholdt sig ikke længere under samme tag som beboerne. 

Stuehuset blev bygget som længehus og tillige opført i mursten, i stedet for som tidligere, i bindingsværk. 

Stuehusene skulle gerne tage sig godt ud fra vejen, og man anlagde f.eks. en have med græsplæne og bede. De større gårdejere lod sig inspirere af herregårdene. Tiden bød på mange smukke og store stuehuse. 

Tagets belægning bestod oprindeligt af betontagsten, røde tegl, skifer eller strå. Ydervæggene i landhuset var indtil ca. 1900 massive og består af mursten. Vinduerne er som regel opdelt lodret i to rammer, som for ek- sempel sprossede dannebrogsvinduer med kitfals. 

Som led i de nye tider indeholdt stue- huset flere stuer; der var kakkelovne og skorstene samt en velplejet have, hver for sig elementer, der udtrykte øget velstand og status. Særligt opholdsstuerne og køkkenet var som regel rummelige. 

Som i slutningen af 1800-tallet står landbruget også i nutiden overfor store forandringer. Mange udlænger bliver i disse år overflødige med den moderne landbrugsdrift og skal enten rives ned eller genanvendes. 

Vi anbefaler at disse bygninger genanvendes til nye formål, så strukturen af landbrugssamfundet bevares. 

De murede stuehuse er ofte store, med mange rum og god loftshøjde. Derfor er de i dag oplagte at genanvende til fx. institutioner, kontorfaciliteter og møderum eller som fritliggende boliger.