T2 STUEHUS 1800 TALLET

Bor du på en gard, hvor stuehuset er opført i perioden fra midten af 1800 til 1900, er stuehuset ofte en selvstændig bygning, adskilt fra avlsbygningerne. Da stuehuset på garden blev opført var det ofte et symbol på velstand. De nye stuehuse blev også adskilt fra avlsbygningerne, og dyrene opholdt sig ikke længere under samme tag som beboerne. Stuehuset blev ofte bygget som længehus og opført i mursten.