ENFAMILIEHUS SIRIUSVEJ 3 DRÅBY

Enfamiliehuset ligger i et kuperet terræn nordøst for Ebeltoft i et område med ældre træbevoksning.

Huset er sikkert placeret på grunden med stor hensyntagen til stedets markante gamle fyrretræer. Mod vejen er det sortmalede træhus umid- delbart lidt lukket. Et imponerende indgangsparti, der byder velkommen til husets serie af smukke rum med glidende overgange og haven, ændrer imidlertid hurtigt effektfuldt på den opfattelse.

Husets tre længer med forskellige retninger udgør en helhed, der indgår i et oplevelsesrigt samspil med terrænet og de markante fyrretræers stammer. Terrassen af egetræ binder de tre længer sammen og giver en smuk overgang mellem ude og inde.

Et arkitektonisk markant tagudhæng beskytter de store glasarealer fra gulv til loft, sikrer et styret lysindfald og giver en smuk overgang mellem ude og inde. Lyset giver endvidere lofternes, væggenes og gulvenes overflader af birkefiner og glittet beton en ekstra dimension. Disse kvaliteter udnytter kunstneren Mette Homar, som bruger et af de store rum til atelier.

Samlet vurderet er det arkitektonisk skarpt skårne enfamiliehus ved Siriusvej i Dråby af så høj kvalitet at tildelingen af Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris pris er fuldt fortjent.