VEJLEDNINGER | SAVE REGISTERING

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. Udviklingen af SAVE-systemet blev igangsat af Planstyrelsen i 1987 med forsøgsregistrering. På baggrund af disse forsøg udvikledes det egentlige SAVE-system, der blev taget i brug i 1991 og efterfulgt af den første SAVE-vejledning fra 1992.

SAVE-systemet blev udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer i en hel kommune ad gangen. Formålet med SAVE-undersøgelserne var at danne grundlag for at bevaringsværdierne kunne optages i Lokalplaner og Kommuneplaner, og at skabe bred forståelse for kommunens byarkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og embedsfolk. En SAVE-undersøgelse kan sikre, at planlæggere og politikere har et grundlæggende kendskab til et områdes arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter, således at disse kan inddrages i planlægningen. En SAVE-undersøgelse er i princippet uafhængig af alle tidligere vurderinger og beskyt-tende foranstaltninger i form af f.eks. fredning og bevarende lokalplaner.

I mere end 20 år har SAVE-metoden således været et vigtigt registre-ringsredskab som grundlag for bevaringsindsatsen. Med SAVE-metoden er det muligt at danne sig et overblik over et stort antal bygninger og bymiljøer på relativ kort tid og dermed få et godt udgangspunkt for at formulere en bevaringspolitik og udarbejde en bevaringsplan eller udviklingsstrategi for et byområde.

Ebeltoft Kommune foretog en SAVE-Registrering i 1998, og en opfølgende SAVE-Registrering i Syddjurs Kommune i 2018. SAVE fra 1998 er i det følgende benævnt R1, og SAVE fra 2018 er benævnt R2.

SAVE SYDDJURS KOMMUNE | R1 FRA 1998 OG R2 FRA 2018