ARKITEKTUR- OG BEVARINGSPRISEN 2022

Arkitektur- og Bevaringsprisen i Syddjurs 2022 blev i år uddelt ved et arrangement på Fregatten Jylland. Prisens formål er at inspirere til bosætning, erhvervsudvikling og turisme i området. I et lidt videre perspektiv kan man med tanke på en af Real Danias undersøgelser forudse og forvente, at øget fokus på kvalitet i arkitektur og bygningsbevaring i længden vil bidrage positivt til øget livskvalitet i kommunen. 

LINK FUGLEMOSEN  

LINK PAVILLON

LINK  SIRIUSVEJ

FOTO FRA PRISUDDELINGEN