T8 NATIONALROMANTISK VILLA

Denne type er opført i slutningen af 1800-tallet til 1930’erne. Den nationalromantiske villa skulle være individuel og stemningsfuld, her fandt man motiver i det hjemlige. Referencen var det landlige bindings- værkshus, de malede svenske træhuse, norske stavkirker, danske middelalderborge og vestjyske strandgårde. Med fokus på stil og husets udseende markerede bygherre og arkitekt sig.

Den nationalromantiske villa er udtryk for, at man i perioden eksperimen-terede med at sammensætte de forskel- lige murværkstyper i samme bygning. I bygningen fremhævedes særlige detaljer som udskårne bindings-værkspartier og røde teglsten. 

Den nationalromantiske villa har ofte udskårne trægavle, sokler udført i kampesten, dørhåndtag med dy-remotiver og rustikke bjælkelofter indvendigt. Gennem huset udstillede man det gode håndværk, den flotte konstruktion og brugen af nordisk materiale som røde teglsten, kalket murværk og især træværket i tagudhænget. Vinduerne var småsprossede og udført med kitfalse. Formaterne varierede, ligesom vinduesoverliggere kan være murstik i store cirkelslag eller flade granitbjælker. 

Et stort saddeltag kunne være den rolige ballast til markante tagkviste og en spraglet facade med både kalket murværk og blank mur, samt vinduer i forskellige formater.