PROJEKTER

KOLINDSUND

BLIS har gennem flere år været medlem af KolindSunds Venner. Vi deltager løbende i debatten og arbejder aktivt for gendannelse af Kolindsund.

Kolindsund er et langstrakt landbrugsområde på 24 km2 beliggende mellem høje bakker i nord og den lave forstrand mod øst. Området ligger midt på Djursland. Kolindsund er en del af et sund, der i stenalderen og op til middel-alderen gennemskar Djursland, hvilket betød, at det nordlige Djursland var en ø. Sidenhen blev Danmarks næststørste sø dannet som følge af landhæv-ninger og tilsanding af udmundingen ved Grenaa. I 1870’erne blev den delvise dræning af sundet opgivet til fordel for en fuldstændig tømning af søen. Der var stor modstand blandt de lokale lodsejere, der som kompensation for fiske-rettigheder og gener forbundet med det store gravearbejde, fik meget store jordlodder, der tilmed fritoges for pumpeafgifter.

Såvel Norddjurs som Syddjurs Kommune har de potentielle muligheder i forbindelse med Kolindsunds genskabelse med i kommunestrategiske planer. Der er tale om en meget langsigtet projektmulighed, som indebærer meget betydelige samfundsmæssige ændringer og investeringer.