T5 KLASSICISTISK VILLA

Denne villatype ligger typisk i et villakvarter, der er anlagt fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til omkring 1930’erne. Da huset blev opført, ønskede bygherren typisk at markere sig overfor sine omgivelser, idet der er meget fokus på stil og udseende. Med hustypen signalerede bygherren udsyn til det store Europa, til den klassiske kultur. 

Inden for denne hustype repræsenterer hver at disse bygninger en unik- bygningshistorie. I samtiden påvirkede de stilmæssigt andre byggerier, der blev opført i samme område og andre steder i Svendborg. 

Bygningen udtrykker overordnet enkelthed og smuk proportionering. Byg-ningen består af enkle, geometriske volumener (rumfang), der er symme-triske om en centerakse. Bygningerne er designet ud fra stramme regler inspireret af antikken. Der var taget stort hensyn til tagets proportioner. F.eks. var vinduesstørrelser og vinduernes placering i facaden, altid den samme facadehøjde i forhold til tagfladen eller et rums længde, bredde og højde var ligeledes, for at fastholde bygningens karakterer bør disse forhold respekteres. 

I den klassicistiske villa er midterparti ofte trukket frem fra facaden og foroven afsluttet med en flad gavltrekant. Udsmykningen omkring døre og vinduer er ofte enkel, og vinduesformaterne på den enkelte etage er ens. 

Facaden kan være prydet med søjler af græsk tilsnit. Enten er de fritstående og danner en loggia (buegang båret af søjler eller piller), eller de udgør en del af selve facadevæggen.