TV UDSENDELSER

HAVBRUG | TV2 OJ 28. FEBRUAR 2017

ETABLERING AF HAVBRUG | LOVFORSLAG L 111 

Næstformand i BLIS, Thorkild Hansen, er medlem af Havbrugsgruppen Ebeltoft. Gruppen arbejder med at forhindre etablering af to store havbrug, som ønskes placeret i kystvan-dene ved Glatved og Rugaard.

Det fremgår af bemærkninger til lovforslag L 111, at de store planlagte havbrugsanlæg: ”kan indebære negativ påvirkning af landskabelige værdier”.

Det enestående kystlandskab omkring Jernhatten i Nationalpark Mols Bjerge, er et yndet mål for naturelskere og lystfiskere, det er et kystområde og kystvande, som, hvis de 3 ansøgte anlæg ved Rugaard og Glatved bliver etableret, vil risikere at blive stærkt påvirket af forurening fra de store havbrug, både med tilbagegang i vildtfiskebestanden og med risiko for iltsvind.

Overgangen mellem det smukke kystlandskab og de foreslåede havbrug i form af op til 7 meter høje installationer kun 1,6 km fra land og med en anlægsudstrækning af søter-ritoriet på op til 24.000 m2, vil betyde en risiko for en alvorlig visuel forurening af dette helt unikke naturområde.

 

0 kommentar(er)

DU KAN SKRIVE EN KOMMENTAR HER | HUSK DEN GODE TONE

BEDRE BYGGESKIK OG FREMTIDENS BOLIG

FILM | BYGNINGSKULTUR DANMARK OG KARL GRØNDAL

BEDRE BYGGESKIK OG FREMTIDENS BOLIG

Bygningskultur Danmark mener, at vi kan og skal bygge langt smukkere og bedre end vi gør i dag. Og at vi kan med fordel lade os inspirere af Bedre Byggeskiks-bevægelsen, der gjorde netop det for 100 år siden.
 

0 kommentar(er)

DU KAN SKRIVE EN KOMMENTAR HER | HUSK DEN GODE TONE

BINDINGSVÆRK

RESTAURERING AF BINDINGSVÆRK

BINDINGSVÆRK

Bindingsværk er en bygningskonstruktion, der har været anvendt i flere hundrede år. Bindingsværk findes både i byerne og på landet i hele Danmark. Bindingsværk i facader og i bunden af indvendige vægge i gamle huse er udsat for fugt og vil ofte blive nedbrugt. Når det sker, kan nedbrudte dele udskiftes, helt eller delvist. Ved renovering er det vigtigt, at rådgiveren og håndværkeren kender metoderne, og behersker de håndværksmæssige teknikker med udskiftning og reparation i træ- og murværket. Filmen viser systematisk reparationsarbejde på nedbrudt bindingsværk.

 

0 kommentar(er)

DU KAN SKRIVE EN KOMMENTAR HER | HUSK DEN GODE TONE