TV UDSENDELSER

HAVBRUG | TV2 OJ 28. FEBRUAR 2017

ETABLERING AF HAVBRUG | LOVFORSLAG L 111 

Næstformand i BLIS, Thorkild Hansen, er medlem af Havbrugsgruppen Ebeltoft. Gruppen arbejder med at forhindre etablering af to store havbrug, som ønskes placeret i kystvan-dene ved Glatved og Rugaard.

Det fremgår af bemærkninger til lovforslag L 111, at de store planlagte havbrugsanlæg: ”kan indebære negativ påvirkning af landskabelige værdier”.

Det enestående kystlandskab omkring Jernhatten i Nationalpark Mols Bjerge, er et yndet mål for naturelskere og lystfiskere, det er et kystområde og kystvande, som, hvis de 3 ansøgte anlæg ved Rugaard og Glatved bliver etableret, vil risikere at blive stærkt påvirket af forurening fra de store havbrug, både med tilbagegang i vildtfiskebestanden og med risiko for iltsvind.

Overgangen mellem det smukke kystlandskab og de foreslåede havbrug i form af op til 7 meter høje installationer kun 1,6 km fra land og med en anlægsudstrækning af søter-ritoriet på op til 24.000 m2, vil betyde en risiko for en alvorlig visuel forurening af dette helt unikke naturområde.

1 kommentar(er)

DU KAN SKRIVE EN KOMMENTAR HER | HUSK DEN GODE TONE

2017.11.29 Skrevet af Eigil Nybo
Test