PROJEKTER

FISKERIHAVNSOMRÅDET | ET SÆRLIGT BEVARINGSVÆRDIGT MILJØ

Fiskerihavnen i Ebeltoft er af uvurderlig betydning for det gode liv for borger-ne og de mange besøgende fra ind- og udland, som elsker at færdes i havne-området og få gode oplevelser.

BLIS har på baggrund heraf fremsendt et brev til Syddjurs Byråd om anbe-faling af udpegning af Fiskerihavnen i Ebeltoft som et særligt kulturmiljø. Skrivelsen kan downloades ved at klikke på ANBEFALELSESSKRIVELSE til højre.